Označevanje živil

Označevanje živil je pomemben del prehrambene industrije, saj potrošnikom omogoča, da hitro in enostavno preberejo sestavo in hranilno vrednost izdelka, ki ga želijo kupiti. To jim omogoča, da se odločijo, ali je izdelek primeren za njihov način prehranjevanja (morebitne alergije ali prehranske omejitve).

Food Labels | CDC

Ena od pomembnejših informacij, ki jih potrošniki iščejo na embalaži živil, so sestavine. Seznam je sestavljen iz vseh sestavin, ki so v izdelku. Sestavine so navedene po vsebnosti, tako da so prve navedene tiste, ki jih je v izdelku največ in tako naprej po padajočem vrstnem redu.

Poleg seznama sestavin so na embalaži živil navedene tudi druge pomembne informacije, kot so hranilna vrednost, datum uporabnosti živila, način shranjevanja in uporabe ter informacije o poreklu

Hranilna vrednost navaja količino ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin in drugih hranil, ki jih vsebuje izdelek. Rok uporabnosti živil označuje, do kdaj je izdelek primeren za uporabo, medtem ko informacije o načinu shranjevanja in uporabe navajajo, kako naj se izdelek hrani in uporablja, da ohrani primerne senzorične in mikrobiološke lastnosti. Informacija o poreklu pa nam pove, kje je bila sestavina pridobljena oz. kje je bil izdelek proizveden.

V Sloveniji je obvezno navajanje alergenov. Gre za snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti in so vključene na poseben seznam v Prilogi II, Uredbe št. 1169/2011, o zagotavljanju informacij potrošnikom: npr. žita, ki vsebujejo gluten, raki, jajca, ribe, arašidi, soja, mleko, oreški, listna zelena, gorčično seme, sezamovo seme, žveplov dioksid in sulfiti, volčji bob, mehkužci in izdelki iz naštetih snovi. Jasno morajo biti navedeni tudi sledovi (npr. prisotni so lahko sledovi mleka, jajc…).

Na trgu obstaja vedno večje število živil, ki so označena in oglaševana s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. To so informacije, ki so navedene na embalaži živil in se nanašajo na morebitne zdravstvene koristi ali prehranske lastnosti izdelka.

Prehranska trditev pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebno ugodne prehranske lastnosti zaradi energije (kalorične vrednosti) in oziroma ali hranil ali drugih snovi. Za uporabo so dovoljene samo prehranske trditve, ki so navedene v Prilogi v EU harmonizirane uredbe in so v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi.

Zdravstvena trditev pa pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da obstaja povezava med kategorijo živil, živilom ali eno od njegovih sestavin na eni strani in zdravjem na drugi strani (na primer pomaga pri prebavi).

Nina Berglez, mag. inž. živ.


VIRI 
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 2022. Označevanje živil ter zdravstvene in prehranske trditve. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. (https://www.gov.si/teme/oznacevanje-zivil-ter-zdravstvene-in-prehranske-trditve/)
UREDBA (EU) št. 1169/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.

Leave a Reply

0
0
Vaša košarica
Vaša košarica je praznaNadaljuj z nakupovanjem