Živilo, kateremu se je datum uporabe ali datum minimalne trajnosti živila podaljšal s pomočjo uporabe plinov za pakiranje, mora biti označeno z navedbo »pakirano v kontrolirani atmosferi«. Vsi Perfect Meals obroki so pakirani v kontrolirani atmosferi.

Pri nas želimo minimizirati uporabo umetnih dodatkov v pripravljenih obrokih. V ta namen se poslužujemo primernih metod pakiranja – kar je precej zahtevna naloga, saj prav vsaka vrsta sadja in zelenjave, vsak mlečni in mesni izdelek, žito zahteva svojo optimalno kombinacijo pakirne plinske mešanice. In tako ustvarjeno plinsko mešanico bodisi za skladišče bodisi za embalažo imenujemo kontrolirana atmosfera.

S pomočjo pakiranja v kontrolirani atmosferi lahko podaljšamo rok uporabnosti živil brez neželenega dodajanja konzervansov ali drugih aditivov, saj prava mešanica plinov poskrbi, da se živila ne pokvarijo prehitro.

V splošnem poznamo več različnih vrst pakiranja:

  • Vakuumsko pakiranje: Živilski izdelek se položi v embalažo z zelo nizko prepustnostjo za kisik, zrak pa se izčrpa iz nje. 
  • Pakiranje v kontrolirani atmosferi: Gre za zniževanje koncentracije kisika in povečanje koncentracije ogljikovega dioksida, v nekaterih primerih pa se lahko dodajajo tudi drugi plini. Med skladiščenjem je potrebno stalno preverjati koncentracijo ter razmerje plinov v embalaži. 
  • Pakiranje v modificirani atmosferi: Zrak v embalaži se nadomesti z različno mešanico plinov. Koncentracija posameznega plina je znana samo ob polnjenju. Med skladiščenjem pa se koncentracije plinov v embalaži ne kontrolira več.

Zahtevna naloga živilske industrije se kaže prav v tem, da uporabi prave kombinacije pakirnih plinov za posamezno živilo ob hkratni uporabi ustrezne embalaže. Ta mora biti ravno prav debela in ravno prav prepustna za dihanje ter prehajanje plinov. Plini, ki se uporabljajo morajo biti seveda ustrezne kakovosti, predpisane z evropsko zakonodajo o zdravstveni ustreznosti snovi, ki prihajajo v stik z živili.

Pakiranje v kontrolirani atmosferi pomeni, da zrak, ki ga dihamo živa bitja tekom pakiranja spremenijo v kontrolirano mešanico plinov, ki jo aplicirajo v skladišče ali embalažo. Plini, ki se uporabljajo pri kontrolirani atmosferi so dušikogljikov dioksid ter občasno še kisik.

Kisik se uporablja le, če želimo ohraniti rdečo barvo mesa, za preprečevanje anaerobnih razmer in s tem rast anaerobnih bakterij ter v zelo nizkih koncentracijah zaradi dihanja sadja in zelenjave. Načeloma pa velja, da želimo kisik odstraniti iz embalaže (oksidacija). 

Dušik je inertni plin brez učinka na hrano. Preprečuje žarkost živil in služi tudi kot polnilni plin, ki prepreči kolaps embalaže.

Ogljikov dioksid je zelo pomemben plin, saj je znan kot inhibitor plesni in bakterij. 

Z uporabo omenjenih plinov podaljšamo rok uporabnosti živil oz. obroka.

Prednosti pakiranja v kontrolirani atmosferi so: atraktivne senzorične lastnosti, daljša obstojnost živil, odsotnost uporabe kemijskih konzervansov, boljša vizualna predstavitev izdelka.

Slabosti takšnega načina pakiranja so: višji stroški, uporabljati je potrebno različne mešanice plinov za posamezne izdelke (bolj zahtevno), posebna oprema in šolanje kadra, poškodbe embalaže izničijo učinek, saj se sprostijo plini ven.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja